Wonder logo שירות אחיות

הודעת פרטיות

תקף מיום: שלישי, 1/1/2024
פורסם ביום: שלישי, 1/1/2024

ברוכים הבאים ל- Wonder! 

אנו מייחסים חשיבות עליונה לפרטיותכם, וחשוב לנו שתדעו את המדיניות שלנו בנודע לשימוש במידע הפרטי שלכם. לפיכך אנו מפרסמים את הודעת הפרטיות הזו, המכילה מידע ופרטים לגבי האופן שבו אני מעבדים מידע פרטי באמצעות האתר שלנו [URL] (כולל דפי המשנה של הדומיין) ("האתר") ובאמצעות האפליקציה שלנו "Wonder" המשמשת לקישור בין אחיות לבין מטופלים לשם מתן/קבלת טיפולים שונים מאחיות עצמאיות בבית המטופל ("האפליקציה"). אתר האינטרנט והאפליקציה (הכוללת יישומון לנייד וכן ממשק משתמש אינטרנטי) מופעלים בידי וונדר קייר בע"מ ("Wonder" או "החברה" או "אנחנו"). האתר, האפליקציה, וכן השירותים הניתנים באמצעותם ייקראו ביחד להלן "הפלטפורמה". כאמור מסמך זה (ה"מדיניות") מתאר כיצד נעבד את המידע האישי של המשתמשים השונים (מטופלים, משתמשים שאינם מטופלים, אחיות)באמצעות הפלטפורמה. ומהווה חלק מתנאי השימוש בפלטפורמה  ("תנאי השימוש") ו/או הסכם ההצטרפות של האחיות לפלטפורמה ומשולבת בהם.  מונחים שאינם מוגדרים אחרת במדיניות זו יהיו בעלי המשמעות המוגדרת בתנאי השימוש.

חשוב:

עצם השימוש בפלטפורמה, מהווה הצהרה מצידך שקראת את המדיניות ותנאי השימוש והינך מסכים להם. במקרה שדרושה הסכמה ספציפית על פי החוק החל, נבקש הסכמה זו בנפרד. 

מזמינים (כהגדרתם להלן), המשתמשים בפורטל עבור מטופלים ומטעמם, מצהירים בעצם השימוש באפליקציה בעבור המטופל, כי בידם הסמכות החוקית למסור את המידע האישי של המטופל באמצעות הפלטפורמה, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הודעת הפרטיות להלן ולתנאי השימוש. במידת הצורך, ולפי בקשת החברה המזמין מתחייב כי יוכל להמציא ולספק לחברה מסמכים לביסוס סמכות זו.

 1. הגדרות
  1. "מטופל" – מי שעבורו מוזמן השירות דרך האפליקציה.
  2. "מזמין" – מי שמזמין את שירותי האחות דרך האפליקציה, עבורו או עבור אדם אחר. אם הינך מזמין את השירות עבור מטופל, הינך מתבקש לקרוא את ההודעה החשובה לעיל.
  3. .
  4. "אחיות" – אחיות מוסמכות שהינן חלק ממערך האחיות של החברה .
  5. "משתמשים" –  מזמינים (בין אם הם גם מטופלים או שלא) מטופלים, אחיות, או מבקרים באתר.
  6. "חוקי הגנת הפרטיות". משמע חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות שהותקנו ו/או שיותקנו מכוחו לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017, וכן הנחיות הרשות להגנת הפרטיות, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
  7. "מידע פרטי",  כהגדרתו בחוקי הגנת הפרטיות, וכן כל מידע שניתן לזהות באמצעותו, במישרין או בעקיפין, אדם פרטי באופן ייחודי. "מידע" ו"מידע רגיש" אף הם כהגדרתם בחוקי הגנת הפרטיות.
  8. "עיבוד" או "שימוש" –כל פעולה המבוצעת על מידע פרטי או באמצעות מידע פרטי, לרבות: אחסון, שמירה, העברה, מתן גישה ו/או העמדה לרשות אחר, תיקון, אנליזה, סיכום, תרגום, ניתוח והעתקה וכיוצא באלה.
  9. "שירותים" – השירותים הניתנים למשתמשים באמצעות הפלטפורמה או בקשר לפלטפורמה.
 1. איזה מידע ייאסף עלי ולאיזה מטרות?
  1. החברה עשויה לאסוף ולאחסן כל מידע, נתונים, ופרטים אחרים שימסרו על ידך תוך כדי שימוש בפלטפורמה, כגון -יצירת חשבון או הרשמה לשירותים, ביצוע הזמנה באמצעות הפלטפורמה, מילוי טפסים, או דפדוף באפליקציה. המידע שייאסף על ידי החברה יכול שיכלול מידע אישי, ובכלל זה את פריטי המידע הבאים:
  1. מידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או מי מטעמם

נושא המידע

האירוע/נקודת זמן לאיסוף המידע

קטגוריות של מידע אישי אודות נושא המידע

מטרות העיבוד

מזמין (בין אם הוא המטופל ובין אם לאו)

בעת הרשמה לאפליקציה

שם פרטי ושם משפחה

כתובת דוא"ל

סיסמא

כתובת מגורים

 

 • הקמת חשבון משתמש
 • אספקת השירותים באמצעות הפלטפורמה
 • תשלומים ותיעוד שימוש בפלטפורמה
 • שינוי או איפוס סיסמה
 • מתן תמיכה ושירות לקוחות
 • שליחת הודעות דואר אלקטרוני ומסרים מיידיים, בנושאים אופרטיביים וכספיים בקשר עם השימוש בפלטפורמה והשירותים השונים
 • שליחת הודעות דואר אלקטרוני ומסרים מיידיים פרסומיים, במידה ולא הבעת את התנגדותך לכך ו/או מסרת את הסכמתך לכך ו/או  לא ביקשת שנסיר את פרטיך מרשימות התפוצה שלנו, לפי העניין ועל פי דין

מטופל

*מזמין המשתמש בפורטל עבור מטופל אחר ומטעמו, מצהיר בעצם השימוש באפליקציה בעבור המטופל, כי בידו הסמכות החוקית למסור את המידע האישי של המטופל באמצעות הפלטפורמה, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הודעת הפרטיות להלן ולתנאי השימוש. במידת הצורך, ולפי בקשת החברה המזמין מתחייב כי יוכל להמציא ולספק לחברה מסמכים לביסוס סמכות זו.*

בעת הקמת פרופיל של מטופל

מידע התקשרות והגעה -טלפון, כתובת,  הערות לכתובת

מאפייני מטופל- שפות, מצב ניידות, מצב רחצה, מצב שליטה על סוגרים, מצב אכילה ושתיה, מצב נשימתי, קיום מחלה מדבקת, גישה ורידית, הערות למצב בריאותי, אלרגיות, תיאור כללי של המטופל, העדפות שמירת שבת

 השתייכות לקופת חולים, ביטוחים רפואיים

סוג הטיפול המבוקש

 

 • אספקת השירותים באמצעות הפלטפורמה
 • שליחת הודעות מהפלטפורמה למטופל בקשר לשירותים השונים
 • מתן מידע רלוונטי לאחיות בנוגע לשירות המבוקש על ידי המטופל
 •  איתור אחות מתאימה ושירות מתאים למאפייני ובקשות המטופל באמצעות הפלטפורמה
 • ניהול תשלומים והנהלת חשבונות
 • שירות לקוחות ותמיכה

 

המזמין ו/או המטופל

בעת הזמנת שירות

מועד השירות המבוקש, כתובת השירות, זהות המטופל, סוג הטיפול המבוקש

 

 

 • קבלת השירותים באמצעות הפלטפורמה, ובכלל זה איתור אחות מתאימה לצרכי המטופל ולמועדים הדרושים

אחות

בעת הרשמה לפלטפורמה

שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, סיסמא, שירותים שהאחות מעוניינת להעניק במסגרת הפלטפורמה.

 • זיהוי ואימות המשתמש בכניסה לפלטפורמה
 • אימות וולידציה של פרטים שנמסרו אל מול מידע ומאגרים פומביים
 • הליכי סינון וקבלה למערך האחיות הפעיל של החברה
 • הצגת פרטים בפני מטופלים באמצעות האפליקציה לשם בחירת אחיות למתן שירות למטופלים
 • מתן תמיכה ושירות לאחות לשימוש בפלטפורמה
 • איפוס והחלפת סיסמה
 • שליחת הודעות דואר אלקטרוני ומסרים מיידיים, בנושאים אופרטיביים וכספיים בקשר עם השימוש בפלטפורמה והשירותים השונים
 • שליחת הודעות דואר אלקטרוני ומסרים מיידיים פרסומיים, במידה ולא הבעת את התנגדותך לכך ו/או מסרת את הסכמתך לכך ו/או  לא ביקשת שנסיר את פרטיך מרשימות התפוצה שלנו, לפי העניין ועל פי דין

 

אחות

הקמת פרופיל אחות במערך האחיות

שירותים שהאחות מעוניינת לתת דרך הפלטפורמה

מאפייני מטופלים מועדפים (כגון גיל, מין, שפות)

האם מוכנה לספק שירותים בשבת/חג

תמונה

מידע בדבר הסמכות והשכלה-  סוג אחות, מספר רישיון, מוסד לימודים, צילום של תעודת ההסמכה, שם הסמכה/ קורס, תאריך הסמכה/ קורס, שפות

 

 • לשם מיון והצגת אחיות רלוונטיות לבקשת המטופל
 • שליחת קריאות שירות רלוונטיות למאפייני וכישורי האחות באמצעות הפטלפורמה.

אחות

לאחר ההרשמה לפלטפורמה ואישור הכללת האחות במערך האחיות הפעיל

פרטי חשבון בנק

לצורך קבלת תשלום מהחברה

אחות

בעת הגעה למטופל ובעת עזיבה

 

מיקום בזמן אמת כפי שעולה מנתוני המכשיר הנייד של האחות בזמן אמת

אימות ותיעוד מיקום האחות בזמן מתן שירות למטופל לצרכי התחשבנות, שירות לקוחות ושירות לאחיות

 

כל משתמש, מבקרים באתר

מילוי טופס הרשמה לניוזלטר או לקבלת דברי פרסומת

שם, כתובת דוא"ל

שליחת חומרים שיווקיים

כל משתמש /מבקר באתר

פניה לשירות לקוחות באמצעות צ'טבוט באתר

שם ומזהה משתמש 

פרטי גלישה ורשת לצורכי אבטחה, זיהוי ואופטימיזציה (web analytics/ user agent)

תוכן הטיקט שנפתח ותוכן השרשור שאחריו עד לסגירה.

 

תקשורת בין שירות הלקוחות והתמיכה לבין המשתמש

טיפול ניהול ומעקב אחרי קריאות פתוחות

תיעוד והפקת לקחים

בקרה וניהול השירות

כל משתמש /מבקר באתר

פניה לשירות לקוחות באמצעות הטלפון/מייל

שם ומזהה משתמש

כתובת דוא"ל, מספר טלפון

תוכן הפניה ופרטים שנמסרו על ידי מהשתמש

 

  1. מידע שאחיות מוסרות בנוגע למשתמשי קצה דרך הפלטפורמה.

לאחר מתן השירות עשויה האחות לספק לחברה מידע בקשר למזמין /ואו למטופל, ככל שמדובר על פי שיקול דעתה הסביר במידע אשר עשוי להוות בסיס לחשש כי המזמין ו/או המטופל לכאורה הפרו את תנאי השימוש של הפלטפורמה ו/או ביצעו עבירה על החוק ו/או בהתאם לכל דין החל ואשר על פיו נדרש דיווח בנסיבות (כגון על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה)).

  1. מידע שאנחנו אוספים באמצעות השימוש של המשתמש בפלטפורמה
   1. במהלך השימוש של המשתמשים השונים בפלטפורמה, או במהלך גלישה באתר שלנו,  אנו אוספים ומעבדים מידע שנוצר או נאגר באופן אוטומטי בעת השימוש, בין היתר על ידי שימוש ב"עוגיות" (לפרטים נוספים בקשר ל"עוגיות" אנא ראו להלן),  ובכלל זה מסכים שבהם ביקרת, כפתורים וקישורים שנעשה בהם שימוש, לוג שימוש בשרת האפליקציה ו/או האתר, כתובת IP, סוג המכשיר, מערכת ההפעלה והדפדפן בו אתה עושה שימוש, שעות וזמני גישה, מספר כניסות לאפליקציה ו/או לאתר ומשך השימוש באפליקציה וכיוב'. אנחנו משתמשים בנתונים אלה ובמידע האחר המפורט לעיל כדי לספק, לפתח, להעשיר, להתאים אישית ולשפר את הפלטפורמה, בהתבסס על ההעדפות, דפוסי השימוש והאינטראקציות של המשתמשים עם הפלטפורמה; לבצע מחקר, בנוסף למטרות אנליטיות וסטטיסטיות (כמו לנתח נטיות, לבצע אופטימיזציה של תזרים ממשק המשתמש); לגלות, למנוע או בדרך כלשהי להתמודד עם מרמה, נושאי בטחון ונושאים טכניים, וכדי לשפר את התוכן של הפלטפורמה.
  1. אין לך חובה משפטית לספק לנו מידע כלשהו מהמפורט לעילעם זאת, ככל שתבחר שלא לחלוק איתנו מידע מסוים, ייתכן שהדבר יימנע בעדך שימוש בפלטפורמה ו/או שימוש תקין ומלא בפלטפורמה, ככל שהמידע האמור הינו נחוץ לצורך הפעלתה התקינה.
  2. שליטתך במידע. תוכל לערוך את המידע בפרופיל שלך, כולל מחיקת רוב הנתונים בפרופיל, בכל עת שתחפוץ בכך. הינך מתבקש לשים לב לכך כי כדי למחוק נתונים אישיים אחרים, שאינם ניתנים לעריכה דרך ממשק המשתמש בפלטפורמה, יהא עליך ליצור קשר עם החברה כפי שמפורט להלן.
  1. כיצד ייעשה שימוש במידע שלי? המידע הפרטי שלכם מאובטח והוא לא יועבר לצד ג' שלא בקשר עם השימוש בפלטפורמה וכאמור בהודעת פרטיות זו. בנוסף למטרות הספציפיות שמפורטות לעיל ביחס לסוגי המידע השונים שאנו מעבדים, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע הפרטי של המשתמשים בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כמפורט להלן:
   1. לספק את השירותים הניתנים באמצעות הפלטפורמה; כולל, עיבוד בקשות שירות, מסירתן, תשלומים ו/או זיכויים בגינן, בירור מחלוקות, ושיפור השירות;
   2. לספק למשתמשים הודעות בקשר לקריאות ו/או בקשר עם השימוש בפלטפורמה; והכל באמצעות הודעות "פוש" בנייד, הודעות סמס, צ'ט מכל סוג, דוא"ל או כל הודעה אלקטרונית אחרת;
   3. לספק תמיכה ושירות למשתמשים;
   4. לספק חומרי שיווק ומסרים פרסומיים מותאמים אישית (בכפוף להסכמת הנמען ככל שנדרשת על פי חוק בקשר עם שליחת דברי פרסומת או דיוור ישיר). למשתמש ידוע, כי זכותו בכל עת לבקש להפסיק לקבל דבר פרסומות מהחברה ו/או לבקש להמחק ממאגרים המיועדים לדיוור ישיר.
   5. ניתוח מידע סטטיסטי (אנונימי) לצורך שיפור פעילות הפלטפורמה והשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותה.
  1. נוסף על האמור לעיל, אנו נעשה שימוש במידע הפרטי למטרות הבאות, וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של החברה, (1) על מנת לאפשר התגוננות או ייזום הליך משפטי, או על פי צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית או בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בין כל סוג של משתמש לבין החברה או בין המשתמש לבין משתמשים אחרים בקשר לפלטפורמה; (2) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות חקירה ובדיקה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; לרבות במקרים בהם החברה מאמינה באופן סביר שהמשתמש הפר את תנאי השימוש, או עשה שימוש לרעה בזכותו להשתמש בשירות, או עשה מעשה, או מחדל, שהחברה מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. החברה רשאית לשתף את המידע האישי של המשתמש במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על פי דין על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה אזרחית או מעשה פלילי לכאורה של משתמש; (3) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות או על מנת למנוע פגיעה גופנית או נזק לרכוש לאחרים;(4) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ופניות של המשתמש; (5) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הכללי; (7) אם וכאשר החברה תעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיה או במקרה שבו המחתה או העבירה החברה את  פעילותה וכתוצאה מכך את זכויותיה וחובותיה כלפי כלל המשתמשים לצד שלישי; או במקרה של הליכי גילוי נאות לקראת עסקאות כאמור או לקראת עסקאות מימון של החברה כגון השקעה או הזרמת הון אחרת לחברה (8) לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור המשתמש, מניעת נזק או פתרון תקלות; (9) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות מידע שאינו מידע פרטי או סודי  לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.
 1. למי עוד יימסר מידע עלי? כיצד אנחנו משתפים את המידע האישי עם צדדים שלישיים
  1. החברה אינה מוכרת, מחכירה או משכירה את המידע הפרטי של המשתמשים לצדדים שלישיים לשימושם לצורך מטרותיהם.
  2. לשם הגשמת תכלית הפלטפורמה, אנחנו נמסור מידע אודות מזמינים ומטופלים לאחיות, ומידע אודות אחיות למזמינים ומטופלים, במידה ובהיקף הנדרשים על מנת לבצע התאמה פוטנציאלית בין המטופל ומאפייניו, ודרישות הטיפול שלו, לבין האחיות והמאפיינים שלה, ויכולות והסמכות הטיפול שלה ולאפשר את מתן השירות המבוקש בהתאם למאפיינים כאמור ככל שניתן. כמו כן יימסרו פרטי קשר וכתובות לשם תיאום וביצוע הביקורים, ובמקרה זה יימסרו גם פרטי קרובו או מי מטעמו של המטופל,  בהתאם לנסיבות המקרה.
  3. נוסף על האמור, החברה תעשה שימוש בספקי משנה לשם מתן השירותים ותעביר אליהם מידע פרטי של המשתמשים ככל שדרוש לצורך מתן השירותים, והכל בכפוף להתחייבויות של אותם קבלני משנה כלפי החברה להגן על פרטיות ובטחון המידע, ולא לעשות שימוש במידע אלא למטרת מתן שירותיהם לחברה. בהתאם לאמור אנו נעביר מידע לספקיות בתחום פלטפורמות שיווק וניהול מידע לקוחות CRM, ספקיות שירותי סליקה, ספק שירותי אחסנה בענן, ספקי ניהול דטה בייס, ספק שירותי אותנטיקציה וניהול הרשאות גישה, ספקי אבטחה וספקי אבטחת מידע ופרטיות, שירותי ניהול תמיכה ושירות לקוחות, ספקי שירותי הודעות מיידיות (כגון הודעות סמס או צ'ט), ספקי שירותי מיקום, ספקי שירות אנליטיקה וניתוח נתונים, ספקי שירותי ייעוץ כלכלי, מיסוי וחשבונאות, וייעוץ  משפטיים בקשר עם ניהול האופרציה שלנו.  שרון מרבית הספקים כאמור מעבדים את המידע הפרטי שלכם בישראל ו/או באירופה ואולם אפשר שהמידע יאוחסן במדינות אחרות ובכלל זה גם בארצות הברית, והנך מסכים להעברת המידע האישי שלך אל מחוץ לישראל כאמור. ראה גם סעיף 4 לענין זה.
  4.  החברה רשאית לשתף במידע אישי גם חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם, ככל שאלו יהיו קיימות בעת הרלוונטית, ובלבד שהדבר יתבצע לצורך המטרות המפורטות במדיניות זאת.  
  5. במקרה של שינוי בבעלות על החברה שלנו, באמצעות מיזוג ו/או רכישה, כל המידע האישי אשר מעובד על ידינו יועבר להחזקתו של הרוכש או החברה לאחר המיזוג.
  6. מלבד הנאמר לעיל, או כפי שנדרש על פי חוק, איננו משתפים מידע אישי שניתן לזהותו עם צדדים שלישיים.
  7. ייתכן ונשתף מידע אנונימי ומצטבר עם צדדים שלישיים לצורך שיפור השירותים שלנו, ניהול ניתוח עסקי, אינטליגנציה עסקית או למטרות עסקיות אחרות.
 1. העברות נתונים ועיבוד גלובלי
  1. מדוע מעבירים את המידע בין מדינות?היות שאנו פועלים בסביבה בינלאומית במקרים מסוימים נדרשת העברת המידע הפרטי שלך בפלטפורמה לצורך עיבוד במערכות אשר נמצאות במדינות אחרות על ידי ספקים שלנו. אנחנו עשויים לעשות זאת למטרות שהגדרנו לעיל בפרק "כיצד אנחנו משתפים את המידע האישי עם צדדים שלישיים"; כיום ספקי השירות שלנו מעבדים את הנתונים בישראל, אירופה וארה"ב.
  2. אמצעים שאנו מיישמים על מנת להבטיח את רמת ההגנה הנאותה על המידע כאשר הוא מועבר למדינות אחרות:
   1. העברה למדינות אשר האיחוד האירופי מכיר בהן כמדינות אשר ניתן להעביר אליהן מידע פרטי.
   2. שימוש בהסכמי אבטחת מידע והגנת פרטיות עם צדדי ג' המקבלים מאיתנו מידע פרטי, המבטיחים עמידה בסטנדרטים נדרשים של טיפול במידע הפרטי והגנה עליו.
   3. הסכמה. בהעדר אישור האיחוד האירופי למדינה מסויימת כמפורט בסעיף 4.2.1 לעיל או בהעדר הסכמים כאמור עם צדדי ג' מסויימים כאמור בסעיף 4.2.2 לעיל, או בהעדר היתר אחר או חריג אחר בחוק המתיר העברת המידע אל מחוץ לגבולות ישראל, אנו נעביר את המידע כאמור בהתבסס על הסכמתך. באמצעות השימוש בפלטפורמה, הינך מבין ומסכים להעברת המידע הפרטי שלך מישראל למדינות אחרות, לצדדים שלישיים ולמטרות אשר מפורטים בהודעת הפרטיות  לעיל.
 1. למשך כמה זמן נחזיק את המידע האישי שלך
  • אנחנו שומרים את המידע הפרטי באמצעות הפלטפורמה כל עוד הינך משתמש רשום, לא ביקשת למחוק את הפרופיל שלך מהפלטפורמה ולא ביקשת שנמחק את המידע האישי שלך, וכל זמן שהמידע אינו דרוש לנו לצרכי ניהול תקין של הפלטפורמה ו/או עמידה בדרישות החוק; והכל  בכפוף למשך שמירת הזמן המקסימלית הקבועה במדיניות שמירת וביעור המידע שלנו כפי שתהא בתוקפה מעת לעת ובכפוף לדרישות החוק בקשר עם משך שמירת המידע.
  • מובהר כי על אף האמור לעיל, אנחנו רשאים לשמור את המידע הפרטי ולהשתמש בו לפי הצורך למטרות הבאות: 1. לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והרגולטוריות שלנו,2.  לפתור ו/או לנהל סכסוכים 3. לאכוף את ההסכמים שלנו. כמו כן אנו רשאים לשמור מידע אנונימי ומצטבר ולהשתמש בו, כולל באמצעות בינה מלאכותית (למשל, לצורך אימון אלגוריתמים) על מנת לנתח ביצועים ולמטרות אנליטיות, וכן לשיפור המוצרים והשירותים, ללא הגבלת זמן.
 1. מדיניות העוגיות שלנו
  • במהלך השימוש בפלטפורמה ייעשה שימוש בטכנולוגיות לאיסוף מידע וניטור שימוש, כגון – Cookies, כלומר קבצים אשר מאחסנים מידע מסוים בדפדפן או במכשיר הקצה של המשתמש, והמאפשרים לזהות את הדפדפן ומכשיר הקצה של המשתמש או לאסוף מידע בדבר מאפייני המכשיר, הדפדפן והרשת שלך, וכן מאפיינים הקשורים לאופן השימוש בפלטפורמה, וכן להתאים תכנים ופרסומות באתרים אחרים למשתמש. ייתכן וה- cookies  יהיו מטעם צדדים שלישיים כגון דפי סליקת כרטיסי אשראי, שירותי אנליטיקות שאנו מיישמים לצורך ניתוח הביצועים שלנו. מרבית המכשירים מאפשרים לבצע שינויים בהגדרות ביחס לCookies, לחסום קבלה של Cookies או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- Cookies או לא תאפשר את אחסונם, ייתכן שהדבר יפגע בשימושך באפליקציה ו/או באתר. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במכשירך.
  • תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי למחוק עוגיות שכבר הוגדרו ולא לקבל עוגיות חדשות. כדי ללמוד יותר על נושא זה, בקר בדפי העזרה של הדפדפן שלך. תוכל למצוא מידע שימושי גם כאן: https://www.allaboutcookies.org. כדאי לדעת שאם תמחק עוגיות או לא תסכים לקבלן, ייתכן ולא תוכל להשתמש בכל המאפיינים שאנו מציעים, לא תוכל לשמור את ההעדפות שלך וחלק מהדפים שלנו לא יוצגו כראוי.
 1. זכויות נושאי המידע ביחס למידע אישי שלהם
  • הינך זכאי לעיין במידע האישי שלך המוחזק על ידי החברה וכן לבקש לתקנו אם אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן.
  • תוכל לממש זכויות אלה במידה וזכויות אלה רלוונטיות אליך באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: dpo@wonder.care או בכל אחד מפרטי ההתקשרות המופיעים באתר החברה. אנו מתחייבים לענות לפנייתך במסגרת הזמן המצוין, בהתאם לחוק החל. למרות שנשקיע מאמצים סבירים כדי להיענות לבקשותיך, במקרים מסוימים ייתכן ונחליט כי אין בסיס לבקשתך או שאינך זכאי למימוש זכות מסוימת על פי החוק החל. במקרים אלה אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות את בקשתך. ייתכן כי נצטרך, כתנאי מקדים למילוי בקשה כלשהי, לאשר את זהותך, וזאת נעשה בכך שנבקש ממך לספק פרטי מידע או זיהוי מסוימים, כדי להבטיח את הגנת הפרטיות של כל נושאי המידע.
  • הינך מתבקש לשים לב לכך שייתכן וחלק מזכויות אלה תהיינה מוגבלות במקרה שהמידע יהא פטור מגילוי בגין סיבות משפטיות או חובות סודיות מקצועית.
 1. בטחון. החברה מיישמת אמצעים טכניים, טכנולוגיים וארגוניים על פי המקובל בתעשייה על מנת להגן על המידע הפרטי של המשתמשים שלה מפני גישה בלתי מורשית, דלף, ולהבטיח את סודיות, שלמות וזמינות המידע, בין השאר באמצעות התקשרות עם קבלני משנה אשר מיישמים אמצעי אבטחה טכניים, לוגיים וארגוניים נאותים ביחס לסיכון הגלום בעיבוד המידע הפרטי. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב, שהפלטפורמה ומאגרי המידע הקשורים אליה יהיו חסינים מפני שימוש לא ראוי או שימוש לרעה של גורמים אחרים, ולכן אינה יכול לערוב לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע האמור.
 1. ילדים. החברה אינה אוספת ביודעין מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 16 דרך הפלטפורמה, ללא קבלת הסכמה מתאימה. במקרה שנודע להורה או לאפוטרופוס כי הילד שלו/ה מסר לנו מידע אישי שניתן לזהותו דרך הפלטפורמה ללא הסכמתו, עליו/ה ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות בהמשך. במקרה שייוודע לנו כי ילד מתחת לגיל 16 מסר לנו מידע אישי שניתן לזהותו, נמחק מידע זה מהקבצים שלנו, אלא אם כן נקבל הסכמה משביעת רצון מהורה או אפוטרופוס. שימוש בפלטפורמה על ידי אפוטרופוס או הורה, בעבור ילדו הקטין, מהווה הסכמה מכללא לעיבוד המידע הפרטי של הקטין על ידי החברה בהתאם להודעת פרטיות זו.
 1. תיקון המדיניות. לחברה יש זכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה ומשכך את הודעת הפרטיות הזו בכל זמן. גרסאות מעודכנות יפורסמו באתר הבית של החברה ויהיו זמינות באפליקציה או באתר. המשך השימוש באפליקציה לאחר פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות מותנה באישור הסכמה של המשתמש לגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות.
 1. סמכות ודין שיפוט. על מדיניות פרטיות זו יחולו  באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נשוא מדיניות פרטיות זו, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
 1. יצירת קשר. נשמח לשמוע את דעתכם, ולענות על שאלותיכם בנושאי הודעת הפרטיות. אנא כתבו לנו לכתובת המלאכה 4 נתניה או לדוא"ל dpo@wonder.care.